Otsi lõpetajat:

Aaro Veiderpass

  • Disainiteaduskond
  • Graafiline disain
  • BA
  • Impulzine
  • Juhendaja: Sean Yendrys
  • 6 trükis, veebileht

„Impulzine” on kuueosaline väiketrükis, mis käsitleb loomingulist impulsiivsust graafilises disainis, otsides vastuseid stuudio ruumidest väljaspool. Disainereid õpetatakse tavaliselt analüüsima ja küsitlema oma algupäraseid ideid ning nuputama,millisel kujul oleks neid kõige otstarbekam väljendada. Kuid ratsionaalses hallide ajurakkude ragistamises võib vajaka jääda tegemise rõõmust ja energilisest kaosest. 

Kataloogis „Impulzine” on lisaks tegemise rõõmule kogutud näiteid igapäevaelust, näitusesaalidest, spordist, muusikast ja huumorist, kust saab leida inspiratsiooni töötamiseks stiilis ära mõtle, vaid tegutse. Tekstid leidlikest kanalisatsiooni aukude katete asendajatest kuni poksiringi arhitektuuri psühholoogiliste mõjudeni, annavad lugejale uusi lahtisi otsi graafilise disaini protsesside mõtestamiseks. Trükis ei eelda lugejalt erialaseid teadmisi ja autor on väga õnnelik juba siis, kui trükist loetakse enne magamaminekut väikeste muinasjuttudena. Pane käsi heinakuhja sisse ning vaata, kas leiad nõela, mis sind sütitab midagi uut tegema!

Loe trükiseid veebis siit: https://aaroveiderpass.com/impulzine/