Otsi lõpetajat:

Agnes Isabelle Veevo

  • Disainiteaduskond
  • Graafiline disain
  • BA
  • Kollektiivne entusiasm: koostegemise protsess
  • Juhendaja: Sean Yendrys
  • Trükis, Risograaf
  • 148x210mm

Lõputöö raames valminud trükis „Kollektiivne entusiasm: koostegemise protsess“ käsitleb kollektiivsust ja eksperimentaalset graafilise disaini haridust. Projekt sai alguse soovist tuua inimesi kokku, et rääkida graafilisest disainist ja koos olles sellega tegeleda. See arenes edasi põhjalikumaks uurimistööks omaalgatuslike praktikate ning kollektiivsuse teemal, mis omakorda äratas soovi algatada eksperimentaalse graafilise disaini ja haridusega tegelev grupp. Lõpptulemuseks on käesolev trükis, kuhu olen kogunud kokku nii oma uurimistöö, intervjuud juba varem tegutsevate omaalgatuslike gruppide eestvedajatega kui ka dokumentatsiooni paarist enda algatatud grupiga toimunud kohtumisest. 

Trükis võib olla juhendiks teistele tudengitele või huvilistele, kes soovivad taoliste praktikatega tegeleda, kuid ei tea, kust alustada, mida lugeda või kellega rääkida. See on nagu töövihik, mis aitab leida ja koguda ideid ning mõtteid. Raamatus leidub ka ruumi mõtisklusteks  loetu üle, teha märkmeid ja muud. Samuti on trükises abistavad küsimused, millele vastamine aitab oma ideid arendada ning teemasse süveneda.