Otsi lõpetajat:

Ahmad Tahir

  • Arhitektuuriteaduskond
  • Urbanistika
  • MA
  • Multani vanalinna hiljutiste muutuste mõtestamine: Chowk basaari juhtumiuuring
  • Juhendaja: Maroš Krivý, Keiti Kljavin

Meeletu kommertsialiseerumise tagajärjel on Multani vanalinnas viimastel aastakümnetel aset leidnud rohkelt sotsiaalseid ja füüsilisi muutusi. Üks ere näide sellest on Chowki basaar-turuala, kus paljude faktorite koosmõjul väheneb kiirelt elanike arv ning ajaloolise hoonestuse on järk-järgult üle võtmas laod ja muud ärifunktsioonid. Kuivõrd äritegevus kasvab ajalooliste struktuuride arvelt, mõjutab sedalaadi transformatsioon nii antud ala hoonestust kui ka sotsiaalset kude. Käesoleva magistritöö eesmärk on käsitleda muutuseid võimaldavaid mehhanisme, näiteks pärandikaitse hoiakuid, juriidilisi puuduseid, turumajanduse survet ning majanduslikke tingimusi. Samuti vaadeldakse töös muutusi antud ala maakasutuses ja linnastruktuuris, et seeläbi käsitleda põhjalikumalt transformatsiooni peamisi tegureid ja nende mõju antud piirkonnale.

Märksõnad: transformatsioon, kommertsialiseerumine, laohooned, ajaloolised hooned, muinsuskaitse, pärdikaitse hoiakud, õiguslikud puudujäägid.

Laadige all PDF (ainult inglise keeles)