Otsi lõpetajat:

Aleksandr Osvald August von Turro-Lebardov

 • Vabade kunstide teaduskond
 • Installatsioon ja skulptuur
 • BA
 • Tuli äkki inspiratsioon ja asusin innuga asja juurde
 • Juhendaja: Taavi Talve, Taavi Piibemann
 • Puumaterjal (prussid, saepuru), betoon, pilliroog, kanarbik, turvas, lubi, värv, fotod museaalidest, heli

Eesti esimese naisarhitekti Erika Nõva (1905–1987) ja Alar Kotli projekteeritud Tallinna Ülikooli linnaku vanima, 1940. aastal algselt Tallinna Inglise Kolledžiks ehitatud hoone fassaadist tuletatud puitraamistikus asub Erika Nõva elamu mudel. Selles tema enda poolt projekteeritud eramus ristusid Erika Nõva era- ja tööelu, kuna kodu oli talle osaliselt ka töötamise kohaks. Erika Nõva elukäik on näide otsekohesest ja kindlameelsest tegutsemisest maskuliinses maailmas, kus enesekehtestamiseks läheb lisaks professionaalsusele vaja ka tugevat meelt ja enesekindlust.

Osa installatsioonist. Foto: Martin Buschmann
Installatsioon. Foto: Martin Buschmann
Osa installatsioonist. Foto: Martin Buschmann
Osa installatsioonist. Foto: Martin Buschmann

Installatsiooni materjalide valikul lähtusin Erika Nõva eramu ehitamisel kasutatud materjalidest, kuid nende kasutamisel kunstitöö loomisel andsin endale vaba käed.

„Nopsa“ tüüpi seinad laoti kolmekihilisena, serviti asetatud tellisesuurustest betoonkividest. Betoonkivid valmistati kohapeal, 3 kivi korraga valmistava raami abil /…/.

Kiviridade vahele moodustus kaks vahet, millest sisemine täideti freesturba ja lubja seguga, ning välimisne kanarbikuga.

/…/

Algselt planeeritud põletatud savikividest kõrgekaldelise viilkatuse kate vahetati välja omanike soovil samal ajal Paldiski mnt-l ehituses olnud elamu pilliroost katusekatte vastu.

(Nõva, 2017, lk 9–10)

Kasutasin installatsiooni loomisel ka Erika Nõva mälestusi, mille alusel muuhulgas jõudsin heli kasutamise ideeni.

Meie vesioinas teeb põksuvat häält (umbes südametuksumise amplituudiga), mis kostab meil õues vaikselt, ja majaski, eriti öösel. See on nagu meie kodu südametuksumine.

Erika Nõva (Lass, 2006, lk 44)

Osa installatsioonist
Osa installatsioonist. Materjalid: tsement, kanarbik, vesi.
Osa installatsioonist. Materjalid: tsement, kanarbik, vesi.
Osa installatsioonist. Valge materjal on lubi.
Osa installatsioonist. Katus on kaetud pilliroo, saepuru ja turbaga.
Osa installatsioonist. Katus on kaetud pilliroo, saepuru ja turbaga.
Osa installatsioonist. Katus on kaetud pilliroo, saepuru ja turbaga.
Osa installatsioonist. Katus on kaetud pilliroo, saepuru ja turbaga.
Osa installatsioonist. Katus on kaetud pilliroo, saepuru ja turbaga.
Osa installatsioonist. Majamudeli sisevaade.
Osa installatsioonist. Majamudeli sisevaade.

Kasutatud allikad

Monograafiad, artiklid

 • Auhinnatud naisarhitekt – sooasunikuks. Teataja, nr 8, 26 aprill 1939. [Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR]
 • Lass, A. (koostaja). (2006). Erika Nõva: minu töö ja elu. Eesti Arhitektuurimuuseum.
 • Nõva, S. (2017). Arhitekt Erika Nõva elamu. Väärtused, tehniline seisukord ja restaureerimiskontseptsioon. Kadaka pst. 120 Tallinn, Harjumaa. 2016/2017 õppeaasta arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolituskursuse lõputöö.
 • Parbus, T., & Ruudi, I. (2014). Emantsipeeriv arhitektuur. Erika Nõva ja modernistlik arhitektuuridiskursus sookriitilisest perspektiivist. Eesti Kunstimuuseumi toimetised, 4[9], lk 213−249.

Eesti Muuseumide Veebivärav

 • Arhitekt Erika Nõva (Volberg) laua taga töötamas, 1956. a, TTÜM F 1060, Tallinna Tehnikaülikooli Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/2546434
 • Arhitekt Erika Nõva projekteeritud maja Tallinnas Tähetorni 6, vaade edelast, 1957, TTÜM F 1061, Tallinna Tehnikaülikooli Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/2546437
 • Eesti esimese naisarhitekti Erika Nõva söögitoa kujundus, 1957. a, TTÜM F 1064, Tallinna Tehnikaülikooli Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/2546443
 • Eesti esimese naisarhitekti Erika Nõva-Volbergi töötuba kodus, Tähetorni tn., 1957. a, TTÜM F 1063, Tallinna Tehnikaülikooli Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/2546442
 • Elamu Rocca al Mares, vaade hoovilt, ees puuriit. Arhitekt Erika Nõva, EAM Fk 4459, Eesti Arhitektuurimuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/2629843
 • Erika Nõva eramu Tallinnas Tähetorni 6 (valmis 1937), EAM Fk 19385, Eesti Arhitektuurimuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/3761204
 • Erika Nõva, passifoto, EAM Fk 16159, Eesti Arhitektuurimuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/2643964
 • Erika Nõva, portreed Nõvast istumas kodus ratastoolis, EAM Fk 1901, Eesti Arhitektuurimuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/2632748
 • Erika Nõva, portreefoto, EAM Fk 2099, Eesti Arhitektuurimuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/2631828
 • Grupp inimesi, üleval keskel August Esop, paremal August Volberg, esireas keskel istub Erika Nõva (sünd. Volberg), esimene naisarhitekt Eestis, 1922.-1923. a, TTÜM F 5602, Tallinna Tehnikaülikooli Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/2608590
 • Kauplustega korterelamu Tallinnas Kaupmehe 3, vaade hoonele. Arhitekt Erika Nõva, EAM Fk 96.2, Eesti Arhitektuurimuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/2634057
 • Kehakultuurihoone Tallinnas konkursitöö (II preemia). Arh. Erika Nõva, EAM _ 4170 Ar 2.6.41, Eesti Arhitektuurimuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1652513
 • Käsitöökoha koosehitus tüüp B-I. Arhitekt Erika Nõva, EAM _ 4567 Ar 22.1.22, Eesti Arhitektuurimuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/2178656
 • Köögi sisustus, tüüp I-9. Arh. Erika Nõva, EAM _ 4642 Ar 22.3.5, Eesti Arhitektuurimuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/2180414
 • Pikavere-Suursoo asundus Harjumaal Peningi vallas. Asunduskomisjoni brošüür. Arhitekt Erika Nõva, EAM _ 4557 Ar 22.1.12, Eesti Arhitektuurimuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/2176366
 • Tallinna Tehnikumi ehitusosakonna diplomand Erika Volberg(Nõva), portree, 1931. a, TTÜM F 1052, Tallinna Tehnikaülikooli Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/2546415
 • Tallinna Tehnikumi üliõpilane Erika Volberg (Nõva) vanematekodus hobuse Impasega, 1934. a, TTÜM F 1065, Tallinna Tehnikaülikooli Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/2546445
 • Uudismaa koosehitus tüüp C-V, 2 varianti: osaline ja lõplik ülesehitus. Arh. Erika Nõva, EAM _ 4568 Ar 22.1.23, Eesti Arhitektuurimuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/2178660

Heli allikas

 • Michorvath. (2015). Heart Beating. Freesound, 1 . mai 2015. https://freesound.org/people/michorvath/sounds/273150/