Otsi lõpetajat:

Aliis Mehide

  • Arhitektuuriteaduskond
  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • Kineetilise arhitektuuri võimalused EKKMi näitel
  • Juhendaja: Martin Melioranski ja Raul Kalvo

Käesolev magistritöö pakub välja uue kaasaegse kunsti muuseumi – keskkonna, mis võimaldab paindlikku ja vaatemängulist ekspositsiooniruumi kunstnikele, kuraatoritele ja külastajatele, loob süsteemse käitumise abil praktilist ruumi muuseumi igapäevaseks majandamiseks ja liigutab ruumilisi elemente, et pakkuda eriotstarbega ruumi muuseumi lisategevusteks. Kaasaegse kunsti muuseum on kui ühendus kultuurikeskuse ja töökoja vahel. See on masin, mis pakub konstruktiivset taustsüsteemi eksperimenteerimisele, avastusele ja õppele.

Muuseumi arhitektuurne idee lähtub galeriiruumi kui konteineri käsitlusest kaasaegses kunstis. Kaasaegses kunstis võrreldakse tihti galeriiruumi konteineriga. Just nagu konteineris, mida pidevalt tühjendatakse ja täidetakse, on ka galeriiruum ajutine ruum, mis on ükshetk täis, teine hetk tühi. Sellist ajutist muutust võib ka võrrelda vaatemänguga teatrikunstis. Vaatemäng on olukord, kus toimub stseenide vaheldumine näiteks kodust linnaks. Stseenide vaheldumine toimub mehaanilise liikumise kaudu ja neid stseene liigutab masin. Uue kaasaegse kunsti muuseumi keskkond on teatrilik ruum, mille süsteemi kujundab liikumine.

Objekti valikuks langes Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum. Põhjus peitus asutuse olemuses, praeguses asukohas ja hoones. EKKM kui asutus on oluline Eesti kaasaegse kunsti ja kogukonna edendaja ja uue, kriitilise ning eksperimentaalse kunsti tutvustaja. Asutusel on soov pakkude erinevaid võimalusi kunstnikele ja kuraatoritele ja teha häid näitusi. EKKMi praegune hoone pakub oma robustsuse ja massiga kunstnikele ja kuraatoritele vabadust kasutada kogu hoonet näitusepinnana ja sekkuda hoone konstruktsiooni. Uus kaasaegse kunsti muuseum võib asutusele pakkuda eksperimentaalset ja tehniliste võimalustega täidetud ruumi. 

EKKMi uus kaasaegse kunsti muuseum on kolmekihiline ruum, kus vaheruum loob ühenduse muuseumi ruumi ja väliruumi vahel ehk ta hägustab väli- ja siseruumi piire ning tekitab mängu ekspositsiooniruumi loomisel. Väliruum on avalik ruum laienemiseks ja muuseumiruum on ruum ekspositsioonile, tegevustele, õppele ja tööle. 

Sarnaselt sadamatega, kus konteinereid tõstavad masinad ehk kraanad, võiks muuseumi galeriiruumile pakkuda paindlikku ja ristkasutatavat ruumi ning tehnilisi võimalusi mehaaniline süsteem – kraana, mis on süsteemisiseste elementide liigutaja.

SITUATSIOONID