Otsi lõpetajat:

Anni Kivisto

  • Disainiteaduskond
  • Tekstiilidisain
  • MA
  • Argielu ja loomeprotsessi ristamine: käsitöövaip torketikandi tehnikas
  • Juhendaja: Taavi Hallimäe, Johanna Ulfsak

MIS?

Vaade torketikandi tehnikas valminud käsitöövaipade loomisesse, mille käigus uuriti infoajastu mõju loomeprotsessile.

MIKS?

Magistritöö sai alguse isiklikust kogemusest, kui stressist tingitud käelise tegevuse vähenemise tagajärjel tekkis mentaalne takistus igasuguse loomingulise töö vastu. See oli kogemus, mille järel loomeprotsess kui argielu harjumuspärane praktika asendus apaatsuse ja sotsiaalmeedia ületarbimisega.

KUIDAS?

Uurimus koosneb kahest praktilisest katsest: eksperimentaalteosest, mille käigus mõtestan lahti isikliku käsitöö tegemise kogemuse, ja eksperimendist katsealustega, mille tulemuste põhjal analüüsin esimeses katses kogetut. Eksperimentide käigus valmis kaks vaipa.

Eksperimentaalteos. Vill, nailon, puuvill, polüester. 117×117 cm.
Eksperiment katsealustega. Vill, puuvill, polüester. 130×127 cm.

Fotod: Katya Kass, 2021.