Otsi lõpetajat:

Arno Peever

  • Disainiteaduskond
  • Disaini ja tehnoloogia tulevik
  • MSC
  • AGO: Adaptiivne kodukasutaja filmiilmutus süsteem
  • Juhendaja: Ruth-Helene Melioranski

Analoogfotograafia on taas populaarsust kogumas, kõik muutus kui 2003. aastal võttis fototuru lõplikult üle lõpptarbijatele mõeldud digitaalkaamerad. Pärast seda on olnud vähe analoogfotograafiale suunatud uusi arendusi, samuti paljude seadmete tootmine on lõppenud. Asjad on mõne aasta jooksul muutunud, filmimüük kasvab ja on loodud uusi Kickstarteri kampaaniad seoses digiteerimis-, ilmutus- või muu analoogfototehnika vallas, kuid valdav osa tööstusharust sõltub endiselt tugevalt vanadest amortiseerunud seadmetest.

Selles lõputöös otsustati uurida filmiilmutus infrastruktuuri ja kaardistada esinevad probleemid. Selle töö suurim avastus oli, et 50% filmidest ilmutatakse kodus, kasutades 40 aastat tagasi arendatud seadmeid. Idee oli võtta pragused murekohad, millega inimesed kodus filmi ilmutades kokku puutuvad ja pakkuda analoogfotograafia taaselustamise toetamiseks välja lahendus, mis kohandub praeguse infrastruktuuriga.

Pakutav lahendus: AGO ökosüsteem – see koosneb AGO + veebiplatvormist ja AGO filmiprotsessorist. AGO + on veebiplatvorm, mis kogub kokku info filmi ilmutamiseks ja annab võimaluse arvestada kemikaalide tagavara ja vanust.

Süsteemi on lihtne kasutada ka algajatele ning võimaldab juhtida suuremaid ettevõtmisi nt. laborikeskkonnas. Pärast andmete töötlemist on AGO + väljunditeks programm, mis saadetakse Wi-Fi kaudu AGO protsessorile ja keemikalide ettevalmistus juhend ehk retsept.

Järgmiseks, AGO filmiprotsessor on seade mis on ühilduv Paterson Super System 4 ilmutustankidega. AGO automatiseerib agiteerimis protsessi, teavitab operaatorit õigel ajal kemikaalivahetuse vajadusest ja mõõdab temperatuuri ilmutuskvaliteedi parandamiseks.

AGO muudab seda kuidas filmi kodus ilmutatakse, see eraldab inimese pidevast kohalolekust ja annab operaatoritele iga keemiavahetuse vahel vaba aja.