Otsi lõpetajat:

Birgit Õigus

  • Arhitektuuriteaduskond
  • Sisearhitektuur
  • MA
  • Maskita teekond maskiruumis. Mööblikollektsioon koroonajärgsele Tallinna lennujaamale.
  • Juhendaja: Jüri Kermik, Gregor Taul, Andrea Tamm

Magistritöös „Maskita teekond maskiruumis – Mööblikollektsioon koroonajärgsele Tallinna lennujaamale“ tegeleb tänapäeva terminaliruumi Covid-19-st tingitud muutuste uurimisega, ruumi tarbe muutuste analüüsi ja mõtestamisega. Kuidas on mõjutanud koroonaviiruse levik lennujaamasid maailmas?
Ühtlasi uurib magistritöö seda, millised on pandeemiast tingitud mõjud sellele, kuidas ühiskonnas tajutakse suhet individualismi ja kollektivismi vahel.
Magistritöös on uuritud teemasid läbi teekonna metafoori, käsitledes ruumikasutaja teele sisenemist, teeloleku
ning -väljumist. Uuring on läbi viidud pidades silmas kohustuslikku füüsilise distantsi hoidmise nõuet.
Samas võttes arvesse ka inimesele loomuomast soovi – mitte olla täiesti eraldatud.
Töö teoreetiline osa toidab magistriprojekti disainilahendust, mill- eks on Tallinna lennujaamale mõeldud mööblikollektsioon. Disainilahenduse vorm ja materjalivalik tõukuvad keskkonnateadlikust lähenemisest, vastandudes koroona- pandeemia ajal laialt levinud ühekordsetele lahendustele, kui massiliselt kasutati ja visati ära ainukordseid maske.

Töö on inspireeritud Covid-19 pandeemiast. Pakkuda sündmus ruumis. Ruum ruumis. Ruum poolavalikus- või avalikus ruumis, mis rikastaks kasutajakogemust arvestades sooviga eraldatuse järele.
Soov luua teekond, mis lookleb avalikus ruumis läbi võimalikult suure ala.
Sümboliseerimaks teekonna transiitlikkust ja kiirust lennujaamas. Teisalt sündmusena see kiirus peatada. Pakkudes inimestele turvatunnet ja suuremat valikuvõimalust turvaliselt puhata, einestada, lugeda või suhelda.

Töö tulem on mööblikomplekt, mis ei oleks keskkonnale sama koormav kui valdav enamus pandeemia ohjamiseks kasutatud vahendeid.
Komplekt, mis ei oleks ühekordne ning mida ei peaks peale piirangute lõppu ära viskama. Komplekt, mis oleks ühel ajal nii funktsionaalne, esteetiline kui ka keskkonnasäästlik.

Magistritöö disaini oluliseks aspektiks on materjalivalik. Materjalide sündmus saab olema jätkusuutlik vase ja villa komposiitmaterjali näol.
Eesmärk on looduslikul moel saavutada väärtus,
mis vastaks puhtusele.
Materjalivaliku kriteeriumiteks on võimalik läbipaistvus, õhulisus ja antibakteriaalsus.

Disainile lähenen Tallinna Lennart Meri Lennujaama näitel, võttes aluseks selle mõõtmed ja eripärad. Püüan mõtestada olemasolevat ruumi, lisades sinna uusi väärtusi sündmuse tekkeks. Lähtun disainile kui süsteemile, mida oleks ideaalis võimalik ümber kanda ka teistesse lennujaamadesse või avalikesse ruumidesse.
Idee on pakkuda valikuvõimalusi, sekkuda olemasolevasse ruumi- programmi ja pakkuda võimalust füüsiliselt eralduda teistest maksimaalselt. Vastavalt 2021 olevale trendile eralduda on idee on pakkuda valikuvõimalusi, hajutada inimesi maksimaalselt.