Otsi lõpetajat:

Birgita Siim

  • Disainiteaduskond
  • Graafiline disain
  • BA
  • Keha kui disainer / Keha kui joon
  • Juhendaja: Else Lagerspetz
  • Trükis
  • 200x275mm

Enesessevaatav projekt uurib disainiprotsessis tekkivaid emotsioone, peegeldades ning mõtestades neid läbi keha liikumise. Trükis esitleb visuaalseid andmeid läbi koreograafia kaardistatud emotsioonidest ning edastab liikuvat keha kahedimensiooniliselt. Fookuses on üheksa disainimisprotsessiga kaasnevat emotsiooni (kaootiline, pinges, segaduses, kiire, väsinud, rõõmus, joobunud, värisev, rahulolev), mida keha kaudu tunnetades füüsilisse liikumisse üle tuua. Töö eesmärk oli luua süsteem nende jäädvustamiseks graafiliselt, et tõlkida ekspressiivselt liikuv keha staatilisse vormi ning luua omapärane viis tantsu salvestamiseks. Kuna lisaks kolmemõõtmelisusele hõlmab tants ka emotsioone ja performatiivsust, ei pea liikumise graafilistesse elementidesse konverteerimine olema puhas täppisteadus ning viise tõlkimiseks leidub erinevaid.

Liikumist võib kaardistada ka selle järgi, mis keha ümber toimub, ehk liikumist ei pruugi määratleda see, kus keha asub, vaid hoopis see, kus seda pole. Kui kasutada virtuaalset tausta, ilmuvad veebikaamera ees liikudes ekraanile virvendused ja keha ümbritsev ala vilksatab aeg-ajalt pildile ebakorrapäraste laikudena. Kõik laikudega stseenid on jäädvustatud kuvatõmmistena ja teisendatud graafiliseks visuaaliks. Lisaks virtuaalsetest virvendustest loodud elementidele on keha liikumise kirjeldamiseks tõlgitud erinevate kehaosade (pea, parem käsi, vasak käsi, kõht, parem jalg, vasak jalg) trajektoorid. Need on kajastatud joone abil, et näha täpsemalt erinevate kehaosade liikumisamplituudi. Kogu tõlkeprotsess hõlmas kahte moodi teisendust: liikumisest graafiliseks ning virtuaalsest trükimeediumisse. Nii segab projekt tantsija ja kujundaja rolle, kus disainimine toimub liikudes ning graafilised kompositsioonid on kui koreograafia.

Trükise Designing Bodies / Tracing Bodies esikaas
Lk 4-5 “Kaootiline keha”
Lk 14-15
Lk 18-19
Lk 20-21 “Väsinud keha”
Lk 22-23 lähivaade
Lk 24-25 “Rõõmus keha”
Lk 40
Tagakaas
Trükiste seljad

Konverteerimisprotsessi algusega saab tutvuda järgmises videos, kus üheksa erineva emotsiooni füüsiline väljendus jõuab virtuaalsetesse virvendustesse.

Konverteerimisprotsessi algus. Üheksa erinevat emotsiooni sai jäädvustatud läbi virtuaalse kaamera ja sealtkaudu tekkivate virvenduste.