Otsi lõpetajat:

Carolina Maia Groisman

  • Disainiteaduskond
  • Disaini ja tehnoloogia tulevik
  • MSC
  • Hajusa teenusesüsteemi disain: ühendatud linnakogukondade ja rohealade arendamine.
  • Juhendaja: Ruth-Helene Melioranski

Root on linna kogukondadele mõeldud kaasjuhtimise teenusesüsteem, mille eesmärk on muuta orgaanilised jäätmed ühisaedadele kohalikuks ressursiks. See pakub linnaelanikele eesmärke, kontrolli ja tuge, et ühiselt tegutseda. Root aitab luua kohalikke ja läbipaistvamaid ressursitsükleid kaasavalt ning jätkusuutlikult, mille tulemusel on kogukonnad rohkem kaasatud, ühendatud ja seltsivamad.

Tallinna Raestipendiumi võitja 2021

Magistritöö eesmärk on nihutada biojäätmete narratiivi ja uurida võimalusi ning alternatiive nende materjalide kasutamiseks väärtusliku ressursina. Ma analüüsisin seda probleemistikku erinevatel tasanditel alustades jäätmete kontseptsioonist kui kultuurilisest ja sotsiaalsest konstruktsioonist, kus väärtus kaotatakse ja ressurss muutub jäätmeks indiviidi käes. Funktsionaalsel, praktilisemal tasemel, ma analüüsisin munitsipaal-, kommunaal- ja individuaalseid strateegiaid ja olemasolevaid tööriistu, mida on vaja selleks, et toetada nende ressursside siirdeprotessi juhtimiseks. Ressursside tähenduse muutmist inimese jaoks ei saa alustada ja lõppeda vaid biojäätmetest kui sellisest, inimeste eluviisides muutuse loomiseks peab see pakkuma neile väärtust, tähendust ja eesmärki, et otsustada teisiti käitumine.
Süsteemidele orienteeritud disaini lähenemist kombineerisin inimkeskse disaini perspektiiviga, mille täpsem fookus oli disaini rollil süsteemsel muutusel. Süsteemne lähenemine on seotud sotsiaalse innovatsiooniga, kus ma võtsin arvesse indiviidide osalust ja disainisin võimaldavat ökosüsteemi, et toetada nende võimekusi probleemiga toime tulla (mitte probleeme nende eest lahendada).

See lähenemine suunas mind arvesse võtma hajussüsteeme, et adresseerida tsentraliseeritud jäätmemajanduse poolt genereeritud problemaatikaid.
Mu eesmärk oli arendada lahendus, mis integreeritult käsitleks peamisi probleeme võimalustega, mille leidsin linnaaiandusest ja –kompostimisest, looks uusi
sotsiaalseid sidemeid linnakogukondade liikmete vahel, aga arendaks ja rikastaks elukeskkonda ja rohealasid.
Ma lõin lahenduseks tervikliku ja igakülgse disainikontseptsiooni, mille põhimõtted lähtuvad tähendusest, teostatavusest, teadlikkuses, ühendatusest levikust ja detsentraliseeritusest. Root on koosjuhtimise teenusesüsteem linnakogukondadele, mille eesmärk on muuta orgaanilised jäätmed kohalikele ühisaedadele ressursiks. See pakub linnaelanikele eesmärke, kontrolli ja tuge, et ühiselt tegutseda. Root aitab luua kohalikku ja läbipaistvamat ressursitsüklit kaasavalt ja keskkonnasõbralikult, mille tulemusel on kogukonnad rohkem kaasatud, ühendatud ja seltsivamad.