Otsi lõpetajat:

Eleri Paatsi

  • Kunstikultuuri teaduskond
  • Muinsuskaitse ja konserveerimine
  • BA
  • Kalatopiste uurimine ja konserveerimine Eesti Loodusmuuseumi kogu näitel
  • Juhendaja: Helen Lennuk BA. Konsultant: Lennart Lennuk MS

Taksidermia ning topiste konserveerimine ei ole Eestis tänasel päeval laialdaselt levinud. Ometi sisaldavad loodusmuuseumite kogud eripäraseid topiseid, mis on juba aastakümneid tagasi loodud. Ilmekaks näiteks on Eesti loodusmuuseumi kalakogu topised, mis ei jäta külmaks ühtegi vaatajat.

Kalatopiste konserveerimine

Tulenevalt kahjustustest teostati konserveerimistööd. Topistel olevad kahjustused olid suure varieeruvusega, võimaldades konservaatoril kasutada töövõtteid nii naha-, paberi-, köite- kui metallikonserveerimisest. Enamiku parandustöid teostati jaapani paberit ning konserveerimisliimi Evacon-R või Lascaux 498 HV kasutades. Töö viimases faasis valmistati happevabast kartongist vaheseintega karbid kalatopiste hoiustamiseks. Uimedele tekkiva surve vältimiseks toestati topiseid Plastazote’i polüetüleenvahust tugedega. Andmed ning fotomaterjal kalade kohta on leitavad eElurikkuse portaalist.

Kalatopised TASE21 näitusel
Kalatopised TASE21 näitusel