Otsi lõpetajat:

Eliisabet Sarv

  • Arhitektuuriteaduskond
  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • Jätkusuutlikkus, maaelu areng ja elustiili mobiilsus läbi arhitektuuri ja kohaloome: Mikri Vigla, Naxos, Kreeka
  • Juhendaja: Andres Alver, Douglas Gordon
  • Maastik olemasolevate ja lisatud hoonestuse, teede ja taimestikuga (valged lisatud) MDF plaat, plastik, kölnipapp, värv, kuivatatud taimed, liim. Segatehnika
  • 135*32cm

Minu magistritöö käsitleb Kreekas, Naxose saarel asuva Mikri Vigla küla tuleviku potentsiaale ning nende ruumilisi eeldusi ja väljundeid maaelu arengu, elustiili mobiilsuse, jätkusuutlikkuse ja kohaloome kontekstis. Kõige olulisemaks pean  kogukonna huvisid ning Mikri Vigla kogukonna all pean silmas nii küla ja selle ümbruskonna elanikke, seal oma vaba aega või puhkust veetvaid inimesi, kui ka kõiki teisi, kelle eluolu selle koha käekäik otseselt või kaudselt mõjutab.

Loodud visioon seab eesmärgiks kõrge loodusväärtusega intensiivselt kasutuses olevate ranna-alade võimalikult naturaalsel kujul säilitamise, sealse ligipääsetavuse parandamise ja surfi- ning puhkealade eristamise; küla keskuse kui kompaktse, autovaba liikumist ja ettevõtlust toetava segakasutusala loomise ning siiani vähe külastatavale kuid kõrge elustiili potentsiaaliga mäeküljele majutuse ja matkaradade loomise. Kogu ala hõlmav teede ja radade võrgustik parandab tingimusi jalakäijate ja muude kergliiklejate jaoks olemasolevatel tänavatel, tekitab otseteid oluliste paikade, funtsioonide ja teenuste vahel ja järgib loodusmaastikku, juhatades kasutaja looduskaunitesse paikadesse.

Ruumilised muutused Mikri Viglas on vajalikud ja tõenäoliselt vältimatud, kuid on suur vahe, kas see toimub juhuslikult üksikutest era- või ärihuvidest lähtuvalt, või läbimõeldult ja organiseeritult piirkonna potentsiaale ja jätkusuutlikust silmas pidades. Loodetavasti aitab see töö kaasa piirkonna terviklikule arengule muutes Mikri Vigla kogukonna eluolu paremaks.