Otsi lõpetajat:

Ellen Vene

  • Vabade kunstide teaduskond
  • Kaasaegne kunst
  • MA
  • Silmustes elu õhust ookeanis
  • Juhendaja: John Grzinich
  • Heli, objektid

Ümbritsev atmosfäär ei allu määratlusele, on oma hetkelisuses kaduv, kuid alati olemas, andmas tooni meid ümbritsevale. Kuid kas tegemist on pelgalt taustaga igapäevasele olmele või on see keerukas infosüsteem, mis annab meile vahetu arusaamise meid ümbritseva keskkonna kohta? M.McCullough on öelnud, et ajastul, mil inimtekkelised faktorid vormivad planeedi olukorda, on isiklik tähelepanu oma lähiümbrusele jõukohane esimene samm suure kultuurilise nihke suunas.

Installatsioonis suhestuvad omavahel õhustikku kujundavad objektid ja helid, mis paluvad vaatajal tähelepanu pöörata detailidele, ent siiski märgata tervikut. Luupivad helikatkendid teevad noogutuse ambient-muusika, aga ka meie igapäevase eksistentsi silmusliku olemuse suunas.