Otsi lõpetajat:

Erik Vorna

  • Disainiteaduskond
  • Tööstus- ja digitootedisain
  • BA
  • Digitootedisaini töövoogude parendamine disainiettevõttes
  • Juhendaja: Hardi Niilo

Veebikeskkonda kasutatakse tänapäeval üha rohkem ning tulevikus on oodata veelgi suuremat veebiruumi kasutajaskonda. Veebikeskkondade tarbimisel tuleb ette lehti, mille läbimõtlemata kasutajaliides teeb inimese kasutajakogemuse keeruliseks. Veebilehtede loomisel on oluline tagada nende süsteem. Süsteemne lähenemine aitab saavutada kiiremat ja selgemat töövoogu, loomaks võimalikult vähese vaevaga digitaalseid tooteid, mis on kasutatavad paljudele kasutajatele.

Veebilehe tegemisel on oluline saada lahti küsimärkidest – Steve Krug
Kasutaja ei peaks veebilehte sirvides üldse mõtlema, leht peab ise vastuseid kuvama – Steve Krug

Bakalaureusetöö „Digitootedisaini töövoogude parendamine disainiettevõttes” eesmärgiks oli luua digitaalne graafiliste komponentide teek, mis aitaks disaineritel, arendajatel ja teistel osapooltel tagada süsteemset mõtlemist, kiiremat ja selgemat töövoogu ning paremat üksteisemõistmist. Tulem tagab struktureeritud töövoo loomaks digitaalseid keskkondi, mis on nõuetele vastavad. Töö laiemaks eesmärgiks oli uurida digitootedisaini loomise töövoogu, et tutvuda paremini antud protsessiga.

Digitaalne graafiliste komponentide teek – Erik Vorna

Diplomitöö raames läksin uurima: mis on disaini töövoog, kes on osapooled selles protsessis, kuidas toimub töö organiseerimine ning kuidas kommunikeeritakse disaini ettevõttes. Toetusin protsessis raamatute, teadusartiklite ja kasutajaanalüüsidele. Peamiseks uurimismeetodiks oli struktureeritud intervjuud spetsialistidega. Kasutasin abivahendina ankeeti, kus küsimuste ja väidete vorm ning järjekord oli kindlaks määratud. Intervjuud viisin läbi teenusedisaini ja digimuutuse ettevõttes Trinidad Wiseman.

Trinidad Wiseman on teenusedisaini ja digimuutuse ettevõte

Intervjuude, kirjanduslike allikate ning kliendi soovi põhjal koostasin digitaalse graafiliste komponentide teegi programmis Figma. Komponentide teek koosneb kümnest teemast, mis sisaldab vajalikke suuniseid nõuetele vastava digitoote loomiseks. Loodud komponentide teek vastab viimastele tehnilistele võimalustele.

Bakalaureusetöö videoesitlus

If you have any ideas, projects or opportunities You’d like to discuss, please get in touch with contact details below.

LinkedIn

Facebook

Instagram

E-mail: vornaerik@gmail.com