Otsi lõpetajat:

Eva-Lotta Künnap

  • Vabade kunstide teaduskond
  • Kaasaegne kunst
  • MA
  • Naiserakud
  • Juhendaja: Marge Monko
  • Kunstnikuraamat
  • 210 x 297 mm
Eva-Lotta Künnap “Female Cells / Hermitesses” (2021). Tase ’21 exhibition at Estonian Academy of Arts, Tallinn, Estonia, 29.05-18.06.2021. Supervisor: Marge Monko.

Kunstnikuraamat “Naiserakud” on tagasivaade naise representatsioonidele eelmisel sajandil Eestis ilmunud ajakirjades. Kunstnikuraamat järgib naisteajakirja formaati ning on eksponeeritud selleks kujundatud lugemisnurgas TASE lõputööde näitusel EKA hoone teisel korrusel. Trükises on 48 lk. ning see sisaldab 23 digitaalset kollaaži,

kus on kasutatud fotosid eelmise sajandi kolmel eri perioodil Eestis ilmunud naiste-ja moeajakirjadest:

Maret (1935–1940); Vallatu Magasin (1936–1940); Nõukogude Naine (1952–1989); Siluett (1958–1992) ja

Stiil (1991–2009). Kollaažide eesmärk on kõrvutada naiserepresentatsioone ja vaadelda seeläbi kehaideaalide erinevusi ja sarnasusi erinevatel ajaperioodidel. Lisaks kollaažidele sisaldab trükis ka ajakirjades leiduvate keha-teemaliste artiklite pealkirju, millest tulevad selgelt esile naise välimusele pandud ootused – püsida sale ja seeläbi ihaldusväärne.

Eva-Lotta Künnap “Female Cells / Hermitesses” (2021). Tase ’21 exhibition at Estonian Academy of Arts, Tallinn, Estonia, 29.05-18.06.2021. Supervisor: Marge Monko.
Eva-Lotta Künnap “Female Cells / Hermitesses” (2021). Tase ’21 exhibition at Estonian Academy of Arts, Tallinn, Estonia, 29.05-18.06.2021. Supervisor: Marge Monko.
Eva-Lotta Künnap “Female Cells / Hermitesses” (2021). Tase ’21 exhibition at Estonian Academy of Arts, Tallinn, Estonia, 29.05-18.06.2021. Supervisor: Marge Monko.