Otsi lõpetajat:

Eva Lotta Tarn

  • Disainiteaduskond
  • Aksessuaaridisain
  • BA
  • Aksessuaari- ja köitedisaini lõpuportfoolio 2021
  • Juhendaja: Laura Merendi / Marta Moorats / Kadri Paloveer