Otsi lõpetajat:

Francesco Duc

  • Disainiteaduskond
  • Interaktsioonidisain
  • MA
  • Finantsvastutuse haipimine, Eesti pensionisüsteemi uued väljakutsed
  • Juhendaja: Josina Vink
  • sõnad, digitaalsed artefaktid

Pensioniseaduse reform, mis on kirja pandud inimese- ja teenusekeske lähenemisega.
See tähendab: alustatud on Eesti kodanike vajadustest ja käitumisest;
teenusepakkujate heitlustest ja võimetest;
raamistatud ihaldusväärse ja jätkusuutliku tuleviku visiooniga;
inspireeritud näidetega teistest valdkondadest;
loodud läbi iteratsioonide ja tehtud käegakatsutavaks prototüüpidega.

Ma usun, et minu projekt oma möödapääsmatute piiride ja aukudega, näitab, kuidas disainerid saavad panustada poliitika kujundamisse ja avaliku teenistuse süsteemi.