Otsi lõpetajat:

Hanna Ental

  • Disainiteaduskond
  • Tööstus- ja digitootedisain
  • BA
  • Koostöö raamistik praktikandiprogrammi loomiseks ja läbiviimiseks Innovatsioonitiimi näitel
  • Juhendaja: Merike Rehepapp, MA

Kohustuslik praktika on enamasti esimene võimalus tudengile pakkuda päriselulist töökogemust, mis võiks anda enesekindlust hilisemaks tööturule sisenemiseks ja aidata enese tugevusi, nõrkusi ja õpivajadusi
teadvustada, eesmärgil toetada karjäärivalikute tegemisel. Isiklikule kogemusele tuginedes ei võeta koolivälist erialapraktikat aga kuigi tõsiselt.

Uudishimuliku õppijana usun, et olemasolevaid võimalusi saab võimestada ja praktikandile pakutavat kõrgemale tasemele viia. Selleks, et mõista konteksti laiemalt ning leida võimalusi uurisin:
– mis on praktika;
– kes on osapooled selles protsessis;

– mis aitaks praktikandi kogemust paremaks muuta;
– mis aitab hoida motivatsiooni;
– kuidas toimub uute oskuste ja teadmiste omandamine.

Õigekeelsussõnaraamatu (ÕS, 2018) kohaselt on praktika tegevus /…/; õppevorm: õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine töös. Seega praktikakogemus võiks anda võimaluse teooriat ja koolikeskkonnas õpitut väljaspool rakendada. Püstitasin uurimisküsimused, mis on õppimine, kuidas seda läbi kogemuse rakendada ning kuidas õppijat sellel teekonnal toetada.

Toetun isiklikule retrospektiivsele kogemusele praktikandina Innovatsioonitiimis ja käesoleva diplomitöö loomise protsessis õppijana. Viimane kogemus on osa diplomitöö juhendaja doktoritööst, milles minu teekonda käsitletakse ühe juhtumi analüüsis. Antud töös võrdlen kahte õppimise kogemust ja analüüsin, mis mind õppijana toetas ning kompetentside omandamisele kaasa aitas.

Ideepakkumisena toon lauale raamistiku, mis on koostatud toetudes õppimise teooriatele ja meetoditele ning on saanud kinnitust läbi isikliku kogemuse.

Täismahus töö SIIN: https://issuu.com/hanna.ental/docs/bto18_hanna_ental_issuu