Otsi lõpetajat:

Jakko Pitk

  • Disainiteaduskond
  • Meediagraafika
  • BA
  • Portfoolio
  • Juhendaja: Ionel Lehari
  • Portfoolio
  • A5

Portfooliosse on kogutud valdav osa õppetöö raames valminud töödest.
Tööd on reastatud kronoloogilises järjekorras.