Otsi lõpetajat:

Jelizaveta Šalova

  • Vabade kunstide teaduskond
  • Maal
  • BA
  • Esemed
  • Juhendaja: Mihkel Ilus
  • Lõuend, akrüül
  • 1. 30x50, 2. 30x40, 3. 40x50, 4. 30x40, 5. 40x40

Pange uksed kinni, pange aknad lahti.

Öelge nägemist, käsi püsti.

Kuhu vaatame, milleks nutame?

Mis nii ärksalt paistab?

Seitmes seitmest.

See meid ootab, see meid armastab.

Mis see seal elus on?

See elab igas meie saatuses.

Tere seal, kes usaldab meid?

Lülita valgust välja. Vaata sisse.

Kui pole õhku, siis helita.

Loomad, inimesed, kosmose tolm.

Igapäevane valik on teadlik?

Harjumus ja sootsium on vabatahtlik?

Meie oleme? 

Kas terviklik on, või niimoodi arvatatakse.

Aju või süda. Emotsioon?

Millist rolli siis vaim mängib?

Pane privileegid välja.

Keha on meie tööriist.

Näitusevaade
Näitusevaade
detail (haamer)