Otsi lõpetajat:

Johanna Tamm

  • Disainiteaduskond
  • Keraamika
  • MA
  • EESTI KUNSTIAKADEEMIA KERAAMIKA OSAKONNA ÜLIÕPILASTE LOOMEPROTSESSI TOETAVAD ÕPPETEGEVUSE SOTSIAALSED – JA ÕPPERUUMIDE FÜÜSILISED TEGURID
  • Juhendaja: dotsent Eda Heinla, PhD ja Urmas Puhkan
  • uurimustöö

Loovus on ühiskonna tasandil tehnoloogiliste ja kunstiliste läbimurrete väärtuslik komponent ning aluseks paljude maailma raskete probleemide edukaks lahendamiseks (Rinberg, Dow & Plucker, 2010) ning oluline innovatsiooni eeldus (Wach, Stephan ja Wegge, 2018), eriti kui on täidetud vajalikud tingimused, näiteks organisatsioonilised, kultuurilised ja keskkonnategurid (Sarooghi, Libaers ja Burkemper, 2015).

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli selgitada Eesti Kunstiakadeemia keraamika osakonna
tudengite vajadusi / ootusi ja praeguste õpperuumide ja õppekeskkonna sobivust nende
loomeprotsessi toetamiseks.