Otsi lõpetajat:

Joosep Noorväli

  • Disainiteaduskond
  • Interaktsioonidisain
  • MA
  • MÕMMI: vaimse toe võimaldamine õpilastele isiklike esemete abil
  • Juhendaja: Daniel Kotsjuba
  • disainikontseptsioon

See lõputöö projekt sai alguse Avaliku Sektori Innotiimi projektist ‘abivajav laps’. Oma uuringu tulemusel suunasin fookuse täielikult lastele ja nende endi võimestamisele. Oma lõpliku disainikontseptsiooniga püüdsin vähendada vaimse tervisega seotud probleemide teket lapse isiklike esemete abil, mille külge on poogitud kordamisega häid vaimse tervise harjumusi.

Üldine disainikontseptsiooni skeem
Disainikontseptsiooni videoillustratsioon