Otsi lõpetajat:

Karolin Madsen

  • Disainiteaduskond
  • Disaini ja tehnoloogia tulevik
  • MSC
  • Vormeli kere struktuuri ümbermõtestamine Tudengivormeli Tallinna tiimi näitel
  • Juhendaja: Ruth-Helene Melioranski

Antud magistritöö uurib 3D prinditud võrestruktuure erinevates valdkondades: autotööstus, lennundus ja kosmosetööstus, meditsiin, arhitektuur ja moetööstus, et leida lahendusi Tudengivormeli kere struktuuri ümbermõtestamisel. Probleemikohtadeks kere valmistamisel on kumerad pinnad, kuhu alumiiniumkärje paigaldamine on väga ajamahukas töö.

Töö peamine eesmärk on pakkuda 3D prinditud alternatiivset lahendust Tudengivormeli Tallinna meeskonna vormelauto kere valmistamiseks. Alternatiivsed osad peavad võimaldama võtta auto kere vormi kuju, optimeerides samal ajal massi ja vastama seatud nõuetele. Antud töös tegeletakse puhtalt vormi moodustamise uurimisega sisestruktuurides, mitte vormi väliskuju disainiga, sest on eeldatud, et vormeli kere kuju on piisavalt optimeeritud võistlustel nõutud parameetrite täitmiseks.

Lahendusena on töö autor loonud viis erinevat võrestruktuuri kontseptsiooni, mis disainiti Autodesk Inventoris ja 3D prinditi SLS printeriga. Kontseptsioonide osas saadi tagasisidet Tudengivormeli tiimi peainsenerilt.

Lahenduse peamine eesmärk on pakkuda mugavamat ja kiiremat tootmismeetodit Tallinna Tudengivormeli meeskonnale, lihtsustades sisestruktuuri ehitusprotsessi ning võimaldades tiimil viia läbi sõiduki katsetusi varem, olles seejuures ka konkurentsivõimelisemad.