Otsi lõpetajat:

Kaspar Kuus

  • Disainiteaduskond
  • Tööstus- ja digitootedisain
  • BA
  • Slacki integratsioon tagasiside meetodite rakendamiseks ja tulemuste dokumenteerimiseks disainerite igapäevatöös COVID-19 tingimustes
  • Juhendaja: Maido Parv

Diplomitöö käigus uurisin, mis on COVID-19 tagajärjel tekkinud suurimad muudatused disaineri igapäevatöös ning mis on suurimad katsumused muutunud töökorralduses.

Kodus töötamine aitab töötajatel olla produktiivsem, kuid esile kerkivad vaimse tervise ja meeskonnaga seotustunde puudumise probleemid. Ka innovatsiooni luuakse kodus vähem, kuna spontaanseid vestlusi töövälistel teemadel ei esine enam nii tihti – need on asendunud videokõnedega, mis ei suuda täielikult endiseid interaktsioone luua. Intervjuudest selgus, et kodukontoris töötamise ajal on hakatud tööprotsesse rohkem kommunikeerima ja selgitama, kuna varasemalt tuttav igapäevane vahetu kommunikatsioon kodus töötamise ajal puudub. Lisaks on kogu kommunikatsioon, koostöö ja tagasiside andmine koduses keskkonnas veebipõhine.

Selgus, et kommunikatsioon on üks suuremaid probleeme ja see on kodus töötamise ajal võimendunud. Töö käigus võib tekkida üha enam möödarääkimisi kui kontoris töötades. Tagasiside saamine ja küsimine on üks kommunikatsiooni olulisemaid osasid, mis on koduses keskkonnas töötades ununenud.

Efektiivseks tagasiside saamiseks mõtlesin välja lahenduse, mille abil on võimalik mugavalt tagasisidet anda, saada ning dokumenteerida ja see sobitub töötaja olemasolevate tööriistadega kasutades Slacki integratsiooni. Lahendus aitab anda disainerile tagasisidet, mille abil on võimalik õppida, et enda oskuseid ja hoiakuid parandada.  Tööriista kasutamisel on mitmeid positiivseid aspekte, mis toetavad disainerit tema töös omama seotustunnet meeskonnaga. Lisaks on see abiks erialaselt pädevaks saamisel, kuna pidev tagasiside saamine ja dokumenteerimine õpetab oma tööd analüüsima ja sellest õppima. Mida aktiivsemalt vestlusroboti ja pakutud tööriistade abi kasutatakse, seda enesekindlamalt disainer end tunneb. Mida tihedamini arutatakse, mida ettevõte disainerilt ootab, seda selgemaks saab ta positsioon ettevõttes ning vajadusel õppida vajalikke oskuseid juurde.

Ideepakkumine aitab lahendada ka Nielsen Norman Grupi uuringust selgunud probleeme, milleks oli ebasobivate rakenduste kasutamine tagasiside andmiseks. Lisaks aitab rutiini seadmine anda tagasisidet ka õigeaegselt. Liigne formaalsus tagasiside andmisel võib esile tulla enim kirjalikult kirjutades, mistõttu suunasin oma lahenduse suulise tagasiside andmiseks.

Olgugi, et kodukontorisse tööle asumine oli suur muutus ja väljakutse, siis nii uuringutest kui intervjuudest selgus, et aeg-ajalt soovitakse sellega jätkata ka tulevikus piirangute leevendamisel.