Otsi lõpetajat:

Katrin Enni

  • Vabade kunstide teaduskond
  • Kaasaegne kunst
  • MA
  • Vasepalavik
  • Juhendaja: Eik Hermann, John Grzinich

Teos koosneb vasest valmistatud heliskulptuuridest ja heli genereerivatest elektroonikaseadmetest. Helide allikaks on analoogsüntesaatorist inspireeritud elektroonilised mikroskeemid, mis moduleerivad elektripinge võnkumist. Seejärel suunatkse heli vibratsioonikõlarite vahendusel vasest mateeriasse. Kõlavormidele füüsilise kuju andmisel otsisin paralleele elektroonikaseadmete ja looduslike organismide vahel, seetõttu näen oma installatsiooni pigem orgaanilise struktuurina, mis on avatud platvormina valmis suhestuma nii vaataja kui ka ruumiga.

Vask on vanim inimesele tuntud metall, mida inimesed umbes 8000 aastat tagasi kaevandama ja töötlema õppisid. Tänapäeva maailmas on vask peamiselt tööstusliku tähtsusega metall, kuna elektrijuhtivuse tõttu on vask kasutusel eelkõige elektroonikaseadmetes ning vasetarbimine käib kaasas arenenud ühiskondade ning igapäevaelu elektrifitseerumisega. Selles töös püüan tuua vase isoleeritud elektrijuhtmete seest nähtavale ning muuta ka kuuldavaks. Miksin kokku modernistliku disaini elemente, sürrealistlikke kujundeid ja abstraktseid loodusmotiive, ühendades eelajaloolisi metallitöötlemise käsitöötehnikaid tänapäeva elektroonikaga. Tulemuseks on ulmest inspireeritud interaktiivsete sugemetega helimaastik, mis on mõeldud uurimiseks ja meditatiivseks ajasrändamiseks, võnkudes kusagil hilise kiviaja ning kaugete tulevikuvisioonide vahepeal.

“Vasepalavik”, installatsioonivaade. Foto: Holger Loodus
“Vasepalavik”, installatsioonivaade. Foto: Holger Loodus
“Vasepalavik”, detailvaade. Foto: Holger Loodus
“Vasepalavik”, detailvaade. Foto: Martin Buschmann
“Vasepalavik”, detailvaade. Foto: Martin Buschmann
“Vasepalavik”, detailvaade. Foto: Martin Buschmann
“Vasepalavik”, detailvaade. Foto: Martin Buschmann