Otsi lõpetajat:

Lea Heinoja

  • Disainiteaduskond
  • Aksessuaaridisain
  • BA
  • Lea Heinoja aksessuaari- ja köitedisaini portfoolio
  • Juhendaja: Marta Moorats, Kadri Paloveer, Laura Merendi