Otsi lõpetajat:

Lisa Marie Rohrer

  • Arhitektuuriteaduskond
  • Urbanistika
  • MA
  • Parem linn: Uurides Põhjamaade linnavisioonide eeldusi
  • Juhendaja: Keiti Kljavin and Maros Krivy
  • monograafia

Käesolev magistritöö käsitleb Euroopa Liidu Põhjamaade regiooni – Taani, Soome ja Rootsi – linnavisiooni dokumente eesmärgiga analüüsida tekstuaalselt ja visuaalselt edastatud iseenesestmõistetavusi. Töös antakse esmalt ülevaade olulistest asjakohastest mõistetest ning antud piirkonna geopoliitilisest ajaloost 20. sajandil, seejärel analüüsitakse linnavisioonide rolli utoopiliste ja mütoloogiliste dokumentidena, mis põhinevad piiritletud territooriumil ning kutsuvad parema tuleviku kujutamisel toetuma tervele mõistusele. Töö eesmärk on käsitleda linnavisiooni dokumente kriitilise teooria perspektiivist ning tuua välja visioonide vastuolud ja ebamäärased moraalsed väited. Seeläbi esitab magistritöö nii visiooniplaneeringute sotsiaalpoliitilise kriitika kui ka filosoofilise kriitika sellest, kuidas lootusrikka tuleviku ettekujutamine mõjutab linna olemust. 

D. Wiberg, in City of Stockholm, Vision 2040: Möjligheternas Stockholm [Vision 2040: Stockholm of Opportunities]. 2020.

Laadige all PDF (ainult inglise keeles)