Otsi lõpetajat:

Margus Tammik

  • Arhitektuuriteaduskond
  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • Õppimisest ja ruumist. Mänguline uurimus ruumihariduse tundides ja vahetundides
  • Juhendaja: Katrin Koov, Kadri Klementi
  • Kogumik mänge
  • 30x30 booklet, volditav atlas

Mänguline uurimustöö püüab leida viise kuidas arhitekti õppeteekonda tähendusrikaste kogemuste võrra rikastada. Ehk kuidas lisaks baasoskustele endas sotsiaalses ja kultuurimaailmas navigeerimiseks vajalike isikuomadusi kasvatada. See töö on püüd aru saada kuidas õpetavad arhitektuurist, maailmast ja suhtlemisest erinevad suvekoolid, juhuslikud juhtumised või projektid ja kuidas kujundavad tugevaid hoiakuid ja väärtushinnanguid aktiivne osalemine ruumiloome erinevates skaalades. Töö koosneb seeriast mängudest, millel igaühel veidi erinev lähenemine õppimisele. Neid kokku pannes proovivad mängud jätta õhku küsimuse, kas ja kuidas kogutud informatsiooni rakendada. Seda siis katsetuseks ühes väikeses garaažis või üleüldiselt sotsiaalsetes konstruktsioonides.