Otsi lõpetajat:

Mariin Kroon

  • Arhitektuuriteaduskond
  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • HEAOLURUUM: Noorte nõustamiskeskus Tuvi pargis
  • Juhendaja: Toomas Tammis; Tarmo Teedumäe; Eik Hermann

Urbaniseerunud keskkonna loomisel mõeldakse vähe loodava ruumi mõjust inimese vaimsele tervisele. Paraku on just vaimse tervisega seotud probleemid globaalselt haiguskoormuse põhjustajana esikohal. Suur osa psühholoogilistest probleemidest algab juba lapse- või noorukieas.

Magistritööga juhitakse tähelepanu 16-26aastaste vaimse tervise probleemidele ja teema stigmatiseeritusele. Analüüsitakse noort ümbritsevat keskkonda ja tervist mõjutavaid tegureid. Seejärel luuakse unikaalne vaimse tervise nõustamiskeskuse kontseptsioon Tõnismäe Tuvi Parki. Asukoht on valitud lähtudes Tõnismäe piirkonna koolide arvukusest ja ühistranspordiga kergesti kättesaadavusest.

Kontseptsiooni eesmärk on täita noort ümbritseva tugisüsteemi puudused. Luues keskkonna, kus vaimse tervise probleemidega tegeletakse anonüümselt, õigele teele suunavalt ja toetavalt. Anti-institutsioonilise üksuse eesmärk on pakkuda nõustamise ja teraapiateenuseid, kuid ühtlasi suunata noort parematele käitumisharjumustele läbi virgestavate tegevuste – kunst, tantsimine, sport ja värskes õhus viibimine. Lahendus kaasab noori aktiivsetele tegevustele, soodustab nende omavahelist läbimist ja jätab samal ajal ka ruumi üksinda olemiseks.

Magistritöö koondab vaimset heaolu suurendavaid ruumilisi elemente. Elementide koondamisel oli oluline mõista, millised ruumilised nüansid inimest ja tema psühholoogilist tasakaalu mõjutavad. Selleks on töös uuritud nii arhitektuuriteooriat, -ajalugu, tõenduspõhist disaini kui ka keskkonna psühholoogilisi aspekte. Olgugi, et igal ruumiloojal on väljakujunenud oma tõekspidamised ja vormikeel, on käsitletavad tegurid justkui möödapääsmatud arhetüübid inimesest, tema käitumisest ja ümbritseva keskkonna tunnetamisest.

Õppides märkama ruumi mõju inimese tervisele, psühholoogilistele protsessidele, käitumismustritele ja seeläbi ka üldisele enesetundele, saaks luua paremat linnaruumi ja hooneid. Ruumilahendusi, mis välistaks stressireaktsioone, kuid tagaks inimese peamisi ja psühholoogilisi vajadusi.