Otsi lõpetajat:

Marje Kask

  • Disainiteaduskond
  • Graafiline disain
  • BA
  • Liikuva graafika kväärimine
  • Juhendaja: Else Lagerspetz
  • video essee
  • 1920×1080 pikslit

„Liikuva graafika kväärimine” on ülestähenduste kogum must-valgetes toonides video, mis vaadeldes läbi kväärpilgu seab kahtluse alla liikuva graafika valdkonnas olevad normatiivid. See koosneb kuuest lühivideost, mis kajastavad järgmisi aspekte – kaadriraam, kaadrisagedus, liikuv tüpograafia, sujuv liikumine, liikumise hierarhia ja tegelaskuju kõnnitsükkel – mida kõike saab arvesse võtta kui analüüsida liikuva graafika projekte. Mõned küsimused, mida „Liikuva graafika kväärimine” esitab on: “Miks peab videot esitama riskülikukujulises kaadriraamis? Milline on veider liikumine? Mida tunnevad vaataja silm ja keha, kui ta vaatab videot?”
Peale harva esinevate küsimuste ja teemade kaardistamisega tegeleb ja hoiab au sees  „Liikuva graafika kväärimine” ka vähetunnustatud ja möödavaadatuid aspkte video ja animatsiooni tegemise juures.

“Liikuva graafika kväärimine” on vaadatav platvormidel Youtube ja Vimeo.

Kogupikkus: 8 min 28s

Aitäh Berit Silvia Kondratjevile vogue’imise koerograafia eest