Otsi lõpetajat:

Markus Puidak

  • Arhitektuuriteaduskond
  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • „RESSURSIKAITSESEADUS“ Raudbetoonkonstruktsiooni peidetud ressurss
  • Juhendaja: Raul Kalvo, Martin Melioranski, Eik Hermann

“Ressursikaitseseadus” on töö jooksul välja töötatud strateegia, kus kaitsealuseks elemendiks on hoone materjalis sisalduv ressurss. Sarnaselt muinsuskaitseseadusele, on ka selle eesmärgiks ära hoida olemasolevate hoonete lammutamist. 

Ressursikaitseseadus pakub alternatiive lammutamisele kui kõige lihtsamale valikule. 

Strateegia ei kohusta järgima kõige materjalisäästlikumat plaani – ei kohusta säilitama kõiki hoone osasid, viimistluskihtideni välja. Strateegia eesmärgiks on saavutada “uueväärsuse” tunne olemasolevas ruumis, sest just ihalus uue järgi viib sageli lammutamiseni. 

“Ressurikaitseseaduse” strateegia eesmärk on panna linna arengus esikohale keskkond, kuid samal ajal saavutada ka tasakaal ressursihoidlikkuse, hea (linna)ruumi ning ärihuvide vahel.