Otsi lõpetajat:

Martin Niglas

  • Arhitektuuriteaduskond
  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • Töö- ja puhkebaas - Kontoritöö kvaliteedi parandamine kaugtöö ja keskkonna abil
  • Juhendaja: Katrin Koov, Kadri Klementi

Tihti on see kuidas me argitööd kuvame, muutunud paljude inimeste jaoks millekski ebameeldivaks. Sellepärast on tähtis minna sellega süvitsi ja välja uurida selle põhjused.
Magistritöös pakun välja võimaliku viisi töötamiseks, mis annaks töö tegemisele uue tähenduse ja toetaks muutuvat maailma. Iganenud kontoritööst tulenevalt võib töötajais esineda eraldatust muu eluga ehk kaotatakse vajalik tasakaal töö ja eraelu vahel. Välja pakutav lahendus annab võimaluse väljuda rutiinist.
Tööl käimine moodustab elust märkimisväärse osa. On oluline, et töö tegijale jääks kvaliteetset aega iseenda jaoks. Töökohad tulevikus ei pruugi olla vaid büroode ega kontori seinte vahel. Tööd saab teha kus tahes ehk kaugtöö on temaatika, mis otsib väljundeid. Minu uurimuses on komponendid nagu puhkus, puhkamine, pandeemia, kaugtöö, töö mõiste ja tulevik. Pühendunud olen kontoritööle ja proovin leida lahendust selle kvaliteedi parandamisele täna, võttes arvesse tulevikku.

Võtan kõne alla töötajate motiveerituse ja nende füüsilise/psühhilise tervise. Vaatlen, kas eelmainitut on läbi keskkonna võimalik parandada, tõstmaks töötajate loomingulisust ja üldist töökvaliteeti. Kasu võiks saada nii töötaja kui tööandja. Uurimus võiks kaasa aidata ka regionaalsele arengule, pakkudes linnavälistele piirkondadele uutlaadi väärtust töökeskuste näol.
Nende küsimuste valguses on fookusesse võetud endised nõukogudeaegsed puhkebaasid. Käsitlen töös uue ja vana ühendamist ehk vanale jalajäljele uue funktsiooni lisamist. Puhkamine oma olemuselt on personaalsem kui varem, mistõttu kollektiivsed puhkebaasid on jäänud mineviku pärusmaaks. Säilitamaks nõukogudeaegset kultuuri- ja arhitektuuripärandit, saaks puhkebaasidele lisada uue töötamise funktsiooni. Neid kaasajastades ja kohandades mooduslahendustega võivad puhkebaasid aastaringselt pakkuda mugavat kontoritöö võimalust nii õues kui siseruumis.