Otsi lõpetajat:

Mikk Sander Lemberg

  • Disainiteaduskond
  • Interaktsioonidisain
  • MA
  • Kujundades rahvaraamatukogude tulevikku
  • Juhendaja: Jana Kukk, PhD

Eesti rahvaraamatukogud seisavad silmitsi rahaliste vahendite ja ressursside vähesusega. See on suuresti tingitud ühtse arusaama puudumisest, mida raamatukoguteenustest 21. sajandil oodatakse. Vaatamata eksistentsiaalse kriisile, ning kasvava digitaliseerimise, linnastumise ja ebavõrdsuse tingimustes ühiskonnas, pakuvad rahvaraamatukogud kogukondadele ainulaadset väärtust.

Selle uurimistöö eesmärgiks on leida disainilahendus rahvaraamatukogude muutmiseks inspireerivateks teenusepakkujateks.

Raamatukogude ja sotsiaalteaduste teaduskirjanduse ning ekspertintervjuude põhjal loodi raamistik, mis aitab tekitada ühtset arusaama ning juhtida arutelu rahvaraamatukogude rollist praegu ja tulevikus. Loodud tööriist võimaldab ühtsustada arusaama ootuste ning raamatukogusid juhinduvates väärtuste ja põhimõtete vahel.

Järgmises faasis aitas väljatöötatud raamistik viia läbi raamatukoguteenuste ootuste teadasaamiseks töötubasid. Töötubade tulemustest moodustub üks võimalik ja inspireeriv tervikkontseptsioon. Seejärel loodud lõplik disainitulemus võimaldab tutvuda ning hinnata võimaliku rahvaraamatukogu visiooni tulevikus.

Vaata prototüüpi siit