Otsi lõpetajat:

Nataly Rocio Romero Roa

  • Disainiteaduskond
  • Disaini ja tehnoloogia tulevik
  • MSC
  • Emotsioone tervitades: emotsionaalse intelligentsuse arendamine läbi mängu pere siseses suhtluses
  • Juhendaja: Martin Pärn

Nebula on digitaalne platvorm, mis aitab perel läbi mängu igapäevases suhtluses oma emotsionaalseid võimeid arendada. Läbitud mängu analüüsimisel antakse vanematele tagasisidet nende endi ja nende laste emotsionaalsest arengust. Nii pakub Nebula ohutut keskkonda, kus oma tundeid välja elada ja seeläbi oma emotsionaalsust paremini tundma õppida.