Otsi lõpetajat:

Relika Kala

 • Kunstikultuuri teaduskond
 • Muinsuskaitse ja konserveerimine
 • BA
 • Ambrotüübid Eesti muuseumides. Euroopapärases vormistuses ambrotüübi konserveerimine
 • Juhendaja: Grete Ots (MA), Merilis Roosalu (MA)

Ambrotüüp kujutab endast märgkolloodiummenetluse teel saadud nõrgalt alasäritatud negatiivkujutist klaaspõhimikul, mis näib positiivina, kui see asetada tumedale taustale.
Ambrotüüpide lahutamatuks osaks on nende vormistus, mille eesmärgiks on kaitsta klaaspõhimikku ja sellel olevat kujutist ning muuta ka foto 19. sajandi esteetilistele ootustele vastavaks. Kaks levinuimat vormistamise viisi olid angloameerika ja euroopapärane vormistus, mis võeti üle varasematelt dagerrotüüpidelt.

 • Eestis peetakse ambrotüüpide hiilgeajaks 1860-ndaid, mis on ülejäänud Euroopaga võrreldes suhteliselt hiline aeg.
 • Kuigi ambrotüübid olid 1850.–1870. aastatel laialt levinud, tuvastati bakalaurseusetöös läbi viidud dokumenteerimise käigus Eesti muuseumide kogudest vaid 18 ambrotüüpi.
 • Euroopapärane vormitus on 15-l Eesti muuseumides oleval ambrotüübil, kolmel puudub vormistus täielikult.
 • Eesti muuseumikogudes leiduvatest ambrotüüpidest on fotograafi nimi teada vaid viie puhul.
Ambrotüüp enne konserveerimist. Foto: Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut.
Ambrotüüp pärast konserveerimist. Foto: Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut.

Konserveerimine

Konserveeritavale ambrotüübile on jäädvustatud neli Kuressaare õpetajat. Foto on valmistatud tõenäoliselt ajavahemikul 1854–1858, sest siis viibisid neljast fotol olevast mehest vähemalt kolm samaaegselt Saaremaal. Autor on teadmata. Ambrotüüp on asetatud euroopapärasesse vormistusse ning on oma mõõtmetelt väga väike: 6,9 cm x 7,9 cm x 0,3 cm.

Läbiviidud konserveerimistööd:

 1. vormistuskihtide avamine
 2. äärekandi eemaldamine katteklaasilt ning selle taustamine
 3. hallituse eemaldamine fotokandjalt
 4. sisemise kaitsva paketi ehitamine
 5. vormistuskihtide taassulgemine
Ambrotüübi ülesehitus peale konserveerimist.