Otsi lõpetajat:

Sander Kalmus

  • Disainiteaduskond
  • Interaktsioonidisain
  • MA
  • Läbipõlemise ennetamine arutelu alustamise abil
  • Juhendaja: Annika Bengts

Inimeste arv, kes kogevad läbipõlemist, on üha kasvamas. Läbipõlemist kui fenomeni iseloomustab mõistetamatus ning teadmatus. Kuna läbipõlemise sümptomite tuvastamine on keeruline, nõuab selle ennetus erinevate osapoolte koostööd ning ühist pingutust. Antud uurimustöö proovib mõista, mis täpsemalt on läbipõlemine, kuidas seda ennetada ning püüab probleeme nähtavaks teha nii töötaja kui ka tööandja jaoks.


Kasutatud on konstruktivistlikku lähenemist koos topelt teemantiga. Erinevaid andmekogumise meetode on kasutatud nii avastamise kui ka arendamise faasis. Avastamise faasis intervjueeriti 10 kasutajat ning 4 eksperti. Arendamise faasis viidi alustuseks läbi uuring 5 töötaja ning ühe juhiga. Lisaks viidi läbi eksperiment 2 erineva meeskonnaga, et valideerida ning edasi arendada loodud lahendust.

Uurimuse põhjal leidsin, et läbipõlemine on tööalane fenomen ning parim viis selle ennetamiseks on sekkuda organisatsiooni tasemel. Ühe lahendusena pakkusin välja, et läbipõlemist oleks võimalik ennetada tehes tööalane stress nähtavaks juhile. Antud projekti tulemusena sündis lahendus, mis pakub viisi, kuidas alustada meeskonnas arutelu luues selleks eraldatud kanal, kus töötajad saavad väljendada oma probleeme, muresid ja ideid. See võimaldab juhil mõista, milline on stressitase meeskonnas.

Selle lahenduse raames on juhi kohustuseks valida fookus aruteludele ning töötaja roll on olla aktiivne osaleja. Loodud lahendus aitab juhil lahendusse alustuseks sisse elada, luua eraldi kanal, pakub head küsimused, millega arutelu käima tõmmata ning annab hiljem ülevaate peamistest teemadest. Antud lahendus loob võimaluse saada parem ülevaade meeskonna hetkeolukorrast.

Kuvatõmmis, kus on kuvatud kokkuvõte möödunud arutelust

Link viimasele disaini kontseptsioonile