Otsi lõpetajat:

Vitali Valtanen

  • Disainiteaduskond
  • Tootedisain
  • MA
  • Ammendatud maa-aluste kaevanduste kasutusvõimalused seenekasvatuse näitel
  • Juhendaja: Pavel Sidorenko

Mind ajendas seda tööd kirjutama tänapäeva üks suurimaid probleeme – kliimamuutuse mõjud ning neist tingitud toiduolukord. Enamus maailma riike on alustanud võitlust kliimamuutusest johtuvate probleemidega ja Euroopa Liidu direktiivide kohaselt peavad ELi riigid muutuma kliimaneutraalseks. Nende direktiividega soovitakse vähendada fossiilkütuste kasutamist. Eestis suletakse sellega seoses kõik põlevkivikaevandused ja altkaevandatud alad jäävad kasutamata seisma.

Töö eesmärk oli analüüsida, kuidas saaks kasutada ammendunud maa-aluseid kaevandusi ja ühtlasi aidata lahendada olulisi probleeme nagu tervis ja toiduturvalisus. Keskseks ideeks oli rajada kaevandusse seenefarmi.

Töö lõpuks veendusin, et ammendunud kaevandusi saab edukalt kasutada uute tegevusalade loomiseks. Potentsiaalseid kasutusalasid on erinevaid ja ammendunud kaevanduste taaskasutuselevõtt mõjutaks positiivselt piirkonna sotsiaalset elu, lisades uusi äritegevusi ja töökohti. See on eriti aktuaalne praegu, sest Euroopa Liidu toetuse abil on võimalik piirkonda investeerida, et otstarbekalt kasutada ära õiglase ülemineku fondi ressursse.

Nüüd saan olla kindel, et seenefarmide rajamine maa-alustesse šahtidesse on reaalne lahendus. Selle abil saame täiendada toiduvarusid. Lisaks teatud seeneliigid aitavad tugevdada immuunsüsteemi, võidelda viiruste vastu, taastavad närvirakke ja aitavad paljus muuski. Nende kasvatamise abil saame anda omapoolse panuse pikendamaks paljude inimeste elu nii Eestis kui ka väljaspool meie riiki.