Otsi lõpetajat:

Department: Sisearhitektuur (BA)

Ann-Katriin Kelder

PortfoolioJuhendajad: Sandra Pihlak, Mihkel Masso, Jaan Evarttrükis210 x 297 mm, A4 Portfoolio koosneb üheksast bakalaureuseõpingute jooksul tehtud projektist. Töödes on olulisel kohal protsess, mistõttu algab iga projekt töömakettidega. Uurimuslik osa on kujutatud punases graafikas. Näitus/sündmusJuhendajad: Sandra Pihlak, Mihkel Massovähendatud mõõtkavas maketid, plakatid1000 x 700, A1 Helga Aliis on teinud elu jooksul kõike – sisearhitektuuri, grimmi, …

Mari Uibo

Näitus/sündmus – Kuidas kaitsta salapaikaJuhendaja: Alina Nurmist, Joanna Hoffmann360° video, digitrükk kapal594 × 841 mm

Kertu Kuusemets

Portfoolio koostamise eesmärgiks oli edasi anda viimase kolme aasta jooksul õpitut. Näituse eesmärk on anda edasi Silvia Ingveri portfoolio sisu erinevate tajumeelte abil väikesel viljapõllul. Sisuks on neli tööd Silvia portfooliost, mis iseloomustavad teda mitmekülgselt. Viljapõllus on neli väikest ruumi, mille mõõtmed ja kõrgus maapinnast on erinevad, et tunnetada näitusel liikudes avaramaid ja kitsamaid ruume. …

Regina Kaasik

PORTFOOLIO Kolme aasta jooksul valminud projektid, mis olid hüppelauaks minule kui noorele, alustavale sisearhitektile. Portfoolio jaguneb teemade kaupa viieks eraldiseisvaks raamatukeseks – enesetutvustus, iseseisvad projektid, tiimitöö, valmisehitatud projektid ning kunst. Igaühte olen valinud need projektid, mille arengu mõju kõige rohkem tajunud olen. NÄITUS/SÜNDMUS Interaktiivne näitus tutvustab kaastudengi, Kelli Puussepa 3+1 aasta olulisi hetki sisearhitektuuri õppe kõrvalt. …

Sanna-Betty Jaanimaa

Portfoolio sisu eesmärk oli edasi anda viimase kolme aasta jooksul õpitut. Välimuselt teeb portfoolio eriliseks ühest nurgast köitekruvi kinnitus, mis võimaldab portfooliosse projekte lisada või vahetada vastavalt soovile. Sündmus/Näitus idee tulenes Loviise Talvaru portfooliost, autoripositsioonist ja Bakalaureuseõppe jooksul tehtud projektidest.

Karolin Kull

Portaal on näitus/sündmuse projekti raames loodud installatsioon, mis põhineb kaastudengi, Linda-Maria Urke portfooliol, autoripositsioonil, intervjuul ning nende analüüsil. Tuules õõtsuvad projektilehed tekitavavad helide- ning valgusemängu ning kõrge kuid kitsas ruum loob külastajale intiimse kogemuse. Sisenedes ei jää vaatevälja objekti lagi, laiuvad vaid ruumi vertikaal ning mere horisontaal. Kergelt üles vaadates või pikali heites muutub ruumi …

Kelli Puusepp

Portfoolio kui kokkuköide õpetlikest ja südamelähedasematest projektidest. Portfoolios on esindatud nii esemed kui ka vormilised ja ruumilised teosed. Iga projekti alguses on n-ö tiitelleht, kus on kogu informatsioon projekti kohta välja toodud. Tiitelleht aitab kaasa ,,puhta’’ pinna hoidmisele järgnevatel lehekülgedel. Portfoolio formaadiks on ruut mõõtmetega 220 x 220mm, mis toetab pinnalaotuselt esitletavaid visuaale ja jooniseid. …