Otsi lõpetajat:

Department: Tööstus- ja digitootedisain (BA)

Erik Vorna

Veebikeskkonda kasutatakse tänapäeval üha rohkem ning tulevikus on oodata veelgi suuremat veebiruumi kasutajaskonda. Veebikeskkondade tarbimisel tuleb ette lehti, mille läbimõtlemata kasutajaliides teeb inimese kasutajakogemuse keeruliseks. Veebilehtede loomisel on oluline tagada nende süsteem. Süsteemne lähenemine aitab saavutada kiiremat ja selgemat töövoogu, loomaks võimalikult vähese vaevaga digitaalseid tooteid, mis on kasutatavad paljudele kasutajatele. Bakalaureusetöö „Digitootedisaini töövoogude parendamine …

Alexander Vassiljev

Eestis tekib iga aasta 12 000 tonni müümata toidukaupa, mis on sama palju kui 5 olumpiabasseini täita biojäätmetega ääreni täis. Võtsin enda teemaks jaekaubandustes tekkivate biojäätmete probleemi, kuna hetkel sellega ei tegeleta jätkusuutlikul viisil. Toidupank suudab aastas 3000 tonnist söömiskõlblikust toidust päästa ainult umbes poole ning ülejäänud biojäätmete saatus on üldiselt kas põletamine või ladestamine …

Eliise Vasur

Globaliseerumine on muutnud maailma palju avatumaks ja inimesed liiguvad aina pikemaid  distantse. Kuidas inimesed aga hakkavad tundma end uues keskkonnas koduselt?  Eesti kultuuriruumis mõistame kodu kui püsivat elupaika sisustuse ja muu varaga, sageli kaasa arvatud seal elavad omaksed, kus on ka võimalus puhkamiseks ja vabalt olemiseks. Intervjuud kinnitasid sarnaselt, et inimeste jaoks ei ole kodu …

Hanna Ental

Kohustuslik praktika on enamasti esimene võimalus tudengile pakkuda päriselulist töökogemust, mis võiks anda enesekindlust hilisemaks tööturule sisenemiseks ja aidata enese tugevusi, nõrkusi ja õpivajadusiteadvustada, eesmärgil toetada karjäärivalikute tegemisel. Isiklikule kogemusele tuginedes ei võeta koolivälist erialapraktikat aga kuigi tõsiselt. Uudishimuliku õppijana usun, et olemasolevaid võimalusi saab võimestada ja praktikandile pakutavat kõrgemale tasemele viia. Selleks, et mõista …

Karl Aleksander Kivimägi

Probleem Igal inimesel on oma spetsiifiline stiil, mida ta võtab arvesse uusi riideid ostes, aga hetkel ei ole võimalik kasutaja stiiliga rõivaid e-poest otsida. Töö käigus saatsin üle 200-le inimesele küsimustiku ja küsisin neilt: Kui oluline on sulle, et riided, mida tahad osta, läheksid su stiiliga kokku? Riideeseme stiililine kokkusobivus olemasolevate rõivastega oli oluline või …

Kaspar Kuus

Diplomitöö käigus uurisin, mis on COVID-19 tagajärjel tekkinud suurimad muudatused disaineri igapäevatöös ning mis on suurimad katsumused muutunud töökorralduses. Kodus töötamine aitab töötajatel olla produktiivsem, kuid esile kerkivad vaimse tervise ja meeskonnaga seotustunde puudumise probleemid. Ka innovatsiooni luuakse kodus vähem, kuna spontaanseid vestlusi töövälistel teemadel ei esine enam nii tihti – need on asendunud videokõnedega, …