Otsi lõpetajat:

Inês Rodrigues Neves

  • Disainiteaduskond
  • Tekstiilidisain
  • MA
  • Ühendused, jäljed ja kõik, mis on nende vahel
  • Juhendaja: Nithikul Nimkulrat
  • Installatsioon, segatehnika.


Jooned on loomulik osa loomisest. Nad moodustavad vorme ja kannavad endas looja kavatsusi, keha ja liikumist. Suutes kristalliseerida meie läbielatud kogemusi, arusaamu, visuaalseid teadmisi ja oskusi, on nad individuaalsed ja kordumatud — isiklikud jäljed. Asudes looja sfääris, saab neid pidada ka hübriidseteks elementideks, mis on võimelised ühendama ja ületama kõiki distsipliine. Otsides ühenduste ja jälgede kokkupuuteid, keskendub antud projekt joonte loomisele kasutades graafilisi vahendeid — jälgi — ning tekstiili — ühendusi —; mõtiskledes kuidas joonistuste nägemine moondub ruumi ja reaalaja omaduste läbi. Vabanenuna laieneb joonistuste universum ja teeb looja dimensiooni ligipääsetavamaks. Jooned, mis on nüüd ligipääsetavad, on muutunud interaktiivseks. Kõik, kes jalutavad nende vahel, võivad saada seeläbi loojateks.

Inês Rodrigues Neves, Ühendused, jäljed ja kõik, mis on nende vahel, 2021. Video.

Inês Rodrigues Neves, Eksperiment #1: Varjud – Ühendused, jäljed ja kõik, mis on nende vahel, 2021. Installatsioon, segatehnika, 150 x 200 x 150 cm.
Inês Rodrigues Neves, Eksperiment #1: Varjud – Ühendused, jäljed ja kõik, mis on nende vahel, 2021. Installatsioon, segatehnika, 150 x 200 x 150 cm.
Inês Rodrigues Neves, Eksperiment #1: Varjud – Ühendused, jäljed ja kõik, mis on nende vahel, 2021. Installatsioon, segatehnika, 150 x 200 x 150 cm.
Inês Rodrigues Neves, Eksperiment #1: Varjud – Ühendused, jäljed ja kõik, mis on nende vahel, 2021. Installatsioon, segatehnika, 150 x 200 x 150 cm.

Inês Rodrigues Neves, Ühendused, jäljed ja kõik, mis on nende vahel, 2021. Foto autor Martin Buschmann. Installatsioon, segatehnika.

Inês Rodrigues Neves, Ühendused, jäljed ja kõik, mis on nende vahel, 2021. Video.
Inês Rodrigues Neves, Ühendused, jäljed ja kõik, mis on nende vahel, 2021. Video.