Otsi lõpetajat:

Jannatun Tazri

  • Disainiteaduskond
  • Disaini ja tehnoloogia tulevik
  • MSC
  • Kompetentside ja võimaluste sidumine kestlikuks naiste võimestamiseks
  • Juhendaja: Ruth-Helene Melioranski

Kaze Zai on ruum, mis ühendab kompetentsid võimalustega, soodustades jätkusuutlikku majandustegevust. See võimaldab oma liikmetel jagada ressursse ja leida töövõimalusi. Samuti saavad nad omandada uusi oskusi, müüa käsitööna valminud tooteid ja moodustada töörühmi.

Kaze Zai A Design To Elevate Life
Features Of Kaze Zai