Otsi lõpetajat:

Karmo Järv

  • Disainiteaduskond
  • Graafiline disain
  • BA
  • VoiceToy
  • Juhendaja: Norman Orro
  • 3D; vokaalse esitluse mimikeerimine näo jälgimismeetodil; silikoon, SLA, PLA
  • 1920x1080px; VoiceToy füüsiline näidis

Alates eelajaloolistest möiretest kuni intellektuaalsete vestlusteni on kõne olnud kõige olulisem suhtlusvahend. See on võimaldanud luua seoseid, viia ellu muutusi ning mõjutada otsuseid. Ilma selleta oleks areng maailmas pea võimatu. 

Kõnel on ka piirang. Kuidas edastada emotsioone ja kogemusi pelgalt sõnade häälitsemise kaudu? Käežestid võivad rõhutada ning anda teatava struktuuri, aga õõnestada end keeruliste teemade käsitlusel. Heli võrrandisse lisamine annab vabaduse spekuleerida selles valdkonnas, pakkudes universaalse komplekti sample’itest, mis enamjaolt juba meie peas eksisteerivad. Seejärel saab heli loo jutustamise oluliseks osaks, lisades uue kihi erinevaid sample’id, meloodiaid ning heliefekte ja tekitades pinget, mis muudab tajutavat maailma ning seob meid jutustatud looga. 

VoiceToy on spekulatiivne tööriist, häälsünteesiprotees, mis võimaldab lisada kasutaja häälele kinematograafilise kihi, täiendades sellega narraatorikogemust. Sisseehitatud andurid silikoonrihmas ühendavad VoiceToy auditoorse ajusagaraga, mis toimib liidesena silikoonrihma küljes asetatud 30 transiiveri jaoks. Vibratsioon transiiverites tekitab seejärel ruumilise heli lähiväljas. Seadme disain ingoreerib proteeside varjamise stigma ning püüab oma kujundusega anda kasutajale võimaluse elu rikastamiseks. 

VoiceToy 3D render
VoiceToy füüsiline näidis
VoiceToy-d tutvustav video