Otsi lõpetajat:

Misa Asanuma

  • Vabade kunstide teaduskond
  • Kaasaegne kunst
  • MA
  • Lahendused, Kättemaks lapsepõlvele
  • Juhendaja: Anu Vahtra, Jan Christoffer Rutström
  • Pigmentprint, plastik, kiirköitja, Savinõu, pleksiklaas
  • 45*30cm, 10*20*15cm

“Lahendused” on 60 pildist koosnev, kiirköitjasse köidetud fotokollektsioon, mis sisaldab 16 erinevat kategooriat-pealkirja. Trükise viis eksemplari koondavad sama pildimaterjali, kuid on kategoriseeritud mitmel eri viisil ja jutustavad seetõttu erinevaid lugusid. Viies eksemplar on avatud ja kutsub vaatajaid ise oma narratiivi looma.

“Kättemaks lapsepõlvele” koosneb minu enda 18 aastat tagasi valmistatud savinõust ja fotost, mis kujutab selle modifitseeritud koopiat. Varastasin originaalnõu vanematekodust riiulilt ja asendasin selle käesoleval aastal valmistatud koopiaga. See aktsioon rõhutab kunstiteose puudumist, kuigi tõenäoliselt keegi seda vahetust ei märka. “Kättemaks lapsepõlvele” eitab hierarhiat eesmärgipäraselt loodud kunsti ja eesmärgitu kunsti, kunstnike ja vaatajate vahel.