Otsi lõpetajat:

Sidney Lepp

  • Vabade kunstide teaduskond
  • Kaasaegne kunst
  • MA
  • "Memory"
  • Juhendaja: Krisaps Ancans, Mark Dunhill
  • Interaction(s)
Sidney Lepp “Memory” (2021). Tase ’21 exhibition at Estonian Academy of Arts, Tallinn, Estonia, 29.05-18.06.2021. Supervisors: Kristaps Ancans, Mark Dunhill.
Sidney Lepp “Memory” (2021). Tase ’21 exhibition at Estonian Academy of Arts, Tallinn, Estonia, 29.05-18.06.2021. Supervisors: Kristaps Ancans, Mark Dunhill.
Sidney Lepp “Memory” (2021). Tase ’21 exhibition at Estonian Academy of Arts, Tallinn, Estonia, 29.05-18.06.2021. Supervisors: Kristaps Ancans, Mark Dunhill.
Sidney Lepp “Memory” (2021). Tase ’21 exhibition at Estonian Academy of Arts, Tallinn, Estonia, 29.05-18.06.2021. Supervisors: Kristaps Ancans, Mark Dunhill.
Sidney Lepp “Memory” (2021). Tase ’21 exhibition at Estonian Academy of Arts, Tallinn, Estonia, 29.05-18.06.2021. Supervisors: Kristaps Ancans, Mark Dunhill.
Sidney Lepp “Memory” (2021). Tase ’21 exhibition at Estonian Academy of Arts, Tallinn, Estonia, 29.05-18.06.2021. Supervisors: Kristaps Ancans, Mark Dunhill.

Avalik ruum on viimase aasta jooksul pälvinud palju tähelepanu. Mil moel saame ümbritsevat ruumi kasutada, millised piirid on seatud, kelle poolt ja miks? Kuidas on võimalik sekkuda või ruumi tunnetada? Magistritöös uuris kunstnik neid ja muid küsimusi, kasutades ümbritsevat materjali ja ruumi. Tundes noorena huvi tänavakultuuride, rula ja graffiti vastu, õppis kunstnik juba varakult oma keskkonda lugema. Nähes ruumi mänguväljakuna, loomiseks, kujundamiseks ja mängimiseks on viis oma ümbrusega suhestumiseks ja sellest arusaamiseks.

Public space has gained a lot of attention in the past year. In what ways are we able to use or benefit from the space around us, what kind of boundaries are set, by whom and why? In how far are we free to interact? In the master’s thesis the artist explored these and other questions using simple materials and the spaces around him. Growing up with an interest in street phenomenas like skateboarding and graffiti, the artist learned early to walk around the city with an open eye. Seeing the space as a playground for interacting, creating and shaping the city is a way to connect and become more aware of your surroundings.