Otsi lõpetajat:

Department: Keraamika (MA)

Johanna Tamm

Loovus on ühiskonna tasandil tehnoloogiliste ja kunstiliste läbimurrete väärtuslik komponent ning aluseks paljude maailma raskete probleemide edukaks lahendamiseks (Rinberg, Dow & Plucker, 2010) ning oluline innovatsiooni eeldus (Wach, Stephan ja Wegge, 2018), eriti kui on täidetud vajalikud tingimused, näiteks organisatsioonilised, kultuurilised ja keskkonnategurid (Sarooghi, Libaers ja Burkemper, 2015). Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli selgitada Eesti Kunstiakadeemia …

Nga Man Chan (Amie)

Performance’i asukohaks on Eesti-Venemaa piirilinn Narva. Töö tegeleb immigratsiooni, juurtetuse, piiri ja geopoliitiliste aspektide uurimisega. Selle käigus püüan üle saada vaimsest rahutusest ja füüsilisest ebakindlusest, väljendan teatud vastasseisu ja otsin tasakaaluseisundit ning üldist koordineeritust. Kasutan savi treimises käibel olevat terminit “tsentreerima”, näitamaks selle läbi ka enda keskse tasakaalu leidmise püüdu. See on abiks seismaks vastu …