Otsi lõpetajat:

Department: Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud (PHD)

Kristina Jõekalda

Baltisakslasi on kombeks käsitleda ajaloolises võtmes, kuigi nende arhitektuuripärand vormib ruumilist keskkonda tänini. Kuidas projitseerisid baltisakslased oma minevikukuvandit oleviku ja tuleviku eesmärkide teenistusse? Kuidas suhestus see saksakeelse kultuuriga mujal Ida-Euroopas? Mis on selle aktuaalsus ja uurimisvõimalused? Artikliväitekiri kõneleb baltisaksluse ja Eesti ala vanema arhitektuuri mõtestamisloost 18. sajandi lõpust II maailmasõjani – protsessist, mille käigus mälestusmärkidest …