Otsi lõpetajat:

Department: Meediagraafika (BA)

Jakko Pitk

Portfooliosse on kogutud valdav osa õppetöö raames valminud töödest.Tööd on reastatud kronoloogilises järjekorras.