Otsi lõpetajat:

Department: Tootedisain (MA)

Vitali Valtanen

Mind ajendas seda tööd kirjutama tänapäeva üks suurimaid probleeme – kliimamuutuse mõjud ning neist tingitud toiduolukord. Enamus maailma riike on alustanud võitlust kliimamuutusest johtuvate probleemidega ja Euroopa Liidu direktiivide kohaselt peavad ELi riigid muutuma kliimaneutraalseks. Nende direktiividega soovitakse vähendada fossiilkütuste kasutamist. Eestis suletakse sellega seoses kõik põlevkivikaevandused ja altkaevandatud alad jäävad kasutamata seisma. Töö eesmärk …