Otsi lõpetajat:

Enriko Lill

  • Arhitektuuriteaduskond
  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • Generatiivse disaini rakendamine planeeringute analüüsimisel
  • Juhendaja: Martin Melioranski, Raul Kalvo

Maailm on pidevas muutumises, mis toob arhitektidele ja planeerijatele uusi väljakutseid ning probleeme, millele otsitakse lahendusi. Jätkusuutliku, vastupidava ja elamiskõlbliku keskkonna loomiseks on vaja teha üha keerukamaid projekteerimisotsuseid, mis on mõjutatud paljudest teguritest. Varajases staadiumis tehtud otsused mõjutavad otseselt projekti edasist arengut. 

Magistritöö fookuses on automatiseerimise protsesside rakendamine planeeringute loomisel ja analüüsimisel. Töö eesmärgiks on uurida generatiivse disaini olemust ja selle rakendamise võimalusi arhitektuurses igapäevatöös. Inimene on oma loomuselt tugevalt mõjutatud oma kogemusest, ning probleemide lahendamiseks kiputakse kasutama sama lahenduskäiku. Liiga vähe aega võetakse avastamiseks ja katsetamiseks, mis võimaldaks mõelda kastist välja. Generatiivse disaini eesmärgiks on toetada ja avada loomingulisust ja uurida kogu disainiruumi, et leida lahendusi, mis muidu jääksid leidmata. Nii on võimalik projekti algfaasis leida erinevatest tulemustest parim ja läbimõeldum keskkond. 

Magistritöö käigus valmis generatiivse planeeringu loomise keskkonna prototüüp, mis koosneb parameetrilisest planeeringu mudelist, mudeli analüüsist ja olemasolevatest optimeerimise algoritmidest. Töö käigus loodi Grasshopperi keskkonnas toimiv parameetrilise planeeringu loomiseks vajalik tööriistakast, mis suudaks keerulisi planeeringu olukordi optimeerida. 

Magistritöös rakendatakse loodud tööriistakasti Väike-Õismäe ja Mustamäe vahelisel alal. Töö käigus katsetati kolme hüpoteetilist linnaehituslikku stsenaariumit. Genereeritud planeeringute seast valiti püstitatud visioonidele ja eesmärkidele välja parimad lahendused, mida saaks aluseks võtta projekti järgmistes faasides.