Otsi lõpetajat:

Liisa Maria Lai

  • Vabade kunstide teaduskond
  • Stsenograafia
  • BA
  • AUTENTSUSE JA ISIKLIKKUSE SAAVUTAMINE LAVAL RAGNAR UUSTALI “SEIS, NÄITA END!” LAVASTUSE KONTEKSTIS
  • Juhendaja: Liina Keevallik, Kaia Tungal

Ruum, selles sisalduvad objektid ja visuaalsed materjalid kuuluvad teatris peamiselt stsenograafia valdkonda, mis materialiseerub tihti tervikideed toetava lavakujundusena.  Väljendusvahendite valik mõjutab oluliselt kujutatavat ja publiku teadvuses tekkivat kujutlust. Käesoleva töö eesmärk oli uurida, milliste lavakujunduse vahendite ja strateegiatega on võimalik lavale tuua autentsust ning isiklikkust. Antud uurimus ja analüüs viidi läbi Ragnar Uustali autobiograafilise lavastuse “Seis, näita end!” kontekstis, kus käesoleva lõputöö autor oli stsenograafi rollis. 

Lavastuse “Seis, näita end!” plakat. Artwork: Liisa Maria Lai

Performance’i teatri lavastus soovib kõnetada publikut ühises aegruumis, tegeledes eksistentsiaalsete küsimustega, kus analüüsitakse paratamatult eksisteerivaid olmelisi pisiasju, otsides nende kaalu, et leida võimalus neid kogeda millegi suuremana. Lavastuse põhiteema haakus hästi ka minu kirjaliku lõputöö uurimusega.

Lavaruum ja sealsed füüsilised elemendid olid peamiselt valged. Ühel küljel asetses installatiivne kaldsein, mis ühendas publikut rõdul etendajaga lavaaugus. Objektid laval olid igapäevaste toimetuste jaoks olulised füüsilised objektid, millega tõsteti laval esile autentsust.

Etendused toimusid 3.-06.juuni Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia black box’is CPPM Manifestali raames.